کوچ موقتی به لینکدین

چند ماهی هست که در لینکدین فعال‌ترم تا این‌جا. یادداشت‌ها و لینک‌های مربوط به مشاوره‌ی #رسانه و #استراتژی_محتوا و #روابط‌‌_عمومی را آن‌جا بازنشر می‌کنم.

بایگانی اینجا هم به تدریج در حال تکمیل است.

لینکدین جلال سمیعی

Jalal Samiee – Linkedin