استراتژی محتوا، تبیین ماهیت و روش -۵

content-strategy

+

نوشتیم که #استراتژی_محتوا معنای مهم‌ترش همان آخرین مرحله‌ی خلق یک برند یا مجموعه یا روند درآمدی‌ست؛ آخرین مرحله به این معنا که شما وقتی همه‌ی ابزارها و خدمات و فرایند ارایه‌ی محصول خودتان را طی می‌کنید، می‌رسید به بیان چرایی و چیستی و چگونگی؛ ممکن است برای مخاطب و مشتری شما یک یا دو بخش این سه‌گانه مهم باشد؛ مثلا او فقط برای چگونگی فرایند کار و خدمت و محصول شما دچار ابهام است… اما شما برای تعریف خودتان برای خودتان و دیگران در تبیین این سه بخش، نهایتا محتاج استراتژی محتوا خواهید بود.

درواقع، استراتژی محتوا به معنای یک سند پایه در ویترین کاری شما برای #برندینگ و پیش از آن، برای معرفی‌تان به دیگران نقشه‌ی راه می‌سازد؛ نقشه‌ای که در آن با تعیین اهداف، جامعه‌ی هدف، بخش مشتریان در جامعه‌ی هدف، رسانه‌ها و در پایان، سیاست راهبردی شما برای نوع تولید و انتشار #محتوا در #رسانه‌ های شماست. سندی که حتی بحران‌های #روابط_عمومی و #بازاریابی شما را باید حدس بزند و برای آن‌ها و پرسش‌های کلیدی در هر سطح از مخاطبان، پاسخ شفاف و کامل داشته باشد.

چه پرسش‌هایی ممکن است وجود داشته باشند؟ خواهیم نوشت.

*

جلال سمیعی – استراتژیست محتوا   #contentstrategy  #branding  #crisis