گزارش وضعیت خودم به خودم، تا ۱۶:۴۴ روز هفتم بهمن ۱۳۹۴

سومین ماه است که بعد از نزدیک به پنج‌سال فعلا دوباره کارمند نیستم؛ تحولات تازه‌ی کاری و مسیر جدیدتر و جدی‌تری را شروع کرده‌ام، که به آن امیدوارم؛ نشانه‌های خوبی هم در این شروع دیده‌ام تا امروز. به‌زودی در حوزه‌ی هنری قرار است رونمایی کتاب تازه‌ام «تاکسی هفت» را برگزار کنیم؛ سند اولیه‌ی هویت شفاهی …

گزارش وضعیت خودم به خودم، تا ۱۶:۴۴ روز هفتم بهمن ۱۳۹۴ Read More »