تاکسی هفت ـ سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح

راننده گفت: بابا اینا همه فیلم خودشونه؛ ما الان رو بزرگترین مخزن گاز دنیا نشستیم؛ بعد ترکیه گاز رو از ما می خره متری ۵۰ تومن، ما رو می گن جهنم و ضرر شما جای ۹۵۰ همون ۹۰۰ بده خلاص. اینه زندگی ما. این کجاش مملکت داری درسته… مرد گفت: نه آقا این جوری ها …

تاکسی هفت ـ سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح Read More »