تاکسی هفت ـ پنج‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۴ ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح

راننده گفت: رفته ن در به در گشته ن ببینن نیست و نابودترین آدم رو پیدا می کنن رئیس این اداره بشه، شکر خدا هم پیدا کرده ن انگار. ای سگ بخوره بخت ما رو. سه ماهه من علاف یه امضام. مملکت این قدر بی در و پیکر آخه … مرد گفت: کارت چیه حالا؟ …

تاکسی هفت ـ پنج‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۴ ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح Read More »