تاکسی هفت _ سه‌شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴ _ روزنامه‌ی هفت‌صبح

زن گفت: آقا من الان رفتم از مغازه پارچه مانتو ایرانی بخرم، روم نشد؛ خیلی جنسش بده. بچه م قهر میکنه خب… راننده گفت: خانوم پارچه خوب خارجی یه، چاهار برابر قیمت. داری بخری؟ بسمالله. اگه نداری برو همین ایرانی رو بخر شکر خدا کن… پیرمرد گفت: ما در لندن که دوره چریکی می دیدیم، …

تاکسی هفت _ سه‌شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴ _ روزنامه‌ی هفت‌صبح Read More »