تهران من {به‌جز یک‌وقت‌هایی} حراج!

تهران را عاشقانه دوست دارم و از آن بیزارم در عین حال. من از شلوغی‌ها و ترافیک و هوارهوار و قیافه‌های عصبی مردمان پایتخت فراری هستم و عاشق سکوت و آرامش و زندگی متفاوت شب‌های این شهرم. تهران هیچ مانندی ندارد؛ شهری عجیب، که خودش به کشوری شباهت دارد با ساکنان و مناسبات و مکان‌ها …

تهران من {به‌جز یک‌وقت‌هایی} حراج! Read More »