تاکسی هفت ـ یک‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح

راننده بوق های ممتد زد و سرش را از پنجره برد بیرون و داد زد: نکشی مون بچه تهرون… پیرمرد گفت: تهران برای خودش یک شهری بود که هر کسی نمی توانست ادعا کنه مثل ما اصالت تهرانی داره. بنده در آرتش به دلیل تهرانی الاصل بودن یک احترام مستقل داشتم… مرد گفت: اوه اوه …

تاکسی هفت ـ یک‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح Read More »