تاکسی هفت – پنج‌شنبه سی‌ام بهمن ۱۳۹۳ – روزنامه‌ی هفت‌صبح

پیرمرد زد زیر آواز: کلید قلبمو دادم بهت گم نکنی سر به هوااااای من، هر خار و خسی رو بعد از این نگیری به جای من، ای سر به هوای من… راننده افزود: الهی الهی تا نفس تو سینه هست بمونی برای من، ای سر به هوای من… افسر با دست علامت داد و راننده …

تاکسی هفت – پنج‌شنبه سی‌ام بهمن ۱۳۹۳ – روزنامه‌ی هفت‌صبح Read More »