تاکسی هفت ـ سه‌شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح

راننده گفت: حالا شمام سر صبحی انرجی منفی نده بابا؛ همین جوریش هم گرفتاری داریم هرروز حالمون گرفته س. بی خیال بابا بخند… مرد قرمز شد: بابا شما خبر نداری لابد اوضاعت خوبه. هی می گی بخند. به ریش خودم بخندم؟ یه عمر زندگی کردیم با آبروداری، حالا سر پنجاه سالگی همه دارن بهمون می …

تاکسی هفت ـ سه‌شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح Read More »