تاکسی هفت ـ یک‌شنبه پنجم بهمن ۱۳۹۳ ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح

راننده گفت: آقا من نمی فهمم این چه جور زمستونی یه آخه؟ بهمن هم ۵ روز ازش گذشته هیچی به هیچی. دیروز یه جزقل برف اومد فقط ترافیک و تصادفش نشست جای خود برفه. همه چی قلابی شده. برف هم برف قدیم… زن گفت: ما توی لرستان صبحای زمستون که بیدار می شدیم، در خونه …

تاکسی هفت ـ یک‌شنبه پنجم بهمن ۱۳۹۳ ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح Read More »