تاکسی هفت ـ سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۳

اصلش همینه خواهر من؛ شما وقتی می ری می گی من وام می خوام، اونا کلا به این فکر می کنن که چطوری بپیچونن شما رو. بعله … راننده این را گفت و بعد از یک بوق بلند، دنده را جا داد … زن گفت: آقا من الان دو ساله دنبال این وامم. بدبختم. اگه …

تاکسی هفت ـ سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۳ Read More »