تاکسی هفت، سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۳، روزنامه‌ی هفت‌صبح

راننده دنده را عوض کرد و آه ملایمی هم کشید: خدا بیامرزه همه رفتگان رو، مریض احوال بود؟ راحت شده لابد… مرد گفت: این بنده خدا مدتها صفراش نامیزون بود؛ دکتر گفته بود نوشابه و پسته بخوری به ساعت نمی کشه تمومی، سمه برات؛ این هم می دونست آشناها نمی دن بهش؛ یه صبح پنجشنبه …

تاکسی هفت، سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۳، روزنامه‌ی هفت‌صبح Read More »