تاکسی هفت ـ سه‌شنبه ۹ دی ۱۳۹۳ ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح

رادیو با عجله و نفس زنان گفت: وی همچنین از اجرای آزمایشی این طرح برای روزهایی که هوای تهران به شدت آلوده است خبر داد و تاکید کرد که تا رفع کامل آلودگی هوا این محدودیت ها ادامه خواهد داشت … پیرمرد گفت: هوا اون قدر کثیف شده که از نظر امنیتی هم نگران کننده …

تاکسی هفت ـ سه‌شنبه ۹ دی ۱۳۹۳ ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح Read More »