تاکسی هفت ـ یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳

راننده گفت: این وضعیتی که من می ‌بینم، حالاحالاها درست‌ بشو نیست. اینا خودشونم توش مونده ن نمی دونن باس چی کارش کنن که جمع و جولور بشه. اینا خودشون هم آره… پیرمرد گفت: اگر این ها تفاهم نکنند، هر آینه امکان دارد که روس ها با فرماندهی استالین بخوان تحرکاتی بکنند. البته چرچیل خودش …

تاکسی هفت ـ یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳ Read More »