چه‌دانم‌های بسیار است، لیکن من چرا رفتم؟*

روایت تجربه‌ی عملی تغییر رشته از مهندسی به روزنامه‌نگاری وسوسه‌ی تغییر رشته‌ی تحصیلی از دوران راهنمایی با من بود. مشکل می‌دانید کجا بود دقیقا؟ من و برادر بزرگترم، هردو درس‌مان بدک نبود در رشته‌ی ریاضی و در تعقیب او، من هم راهنمایی و دبیرستان را در مدرسه‌ی نمونه‌ی دولتی می‌خواندم. مشکل‌تر این بود که مثل …

چه‌دانم‌های بسیار است، لیکن من چرا رفتم؟* Read More »