تاکسی هفت، یک‌شنبه ۶ مهر ۱۳۹۳، روزنامه‌ی هفت‌صبح

راننده گفت: قسمت خواهر من، قسمت! همه چی توی این زندگی پوچ بی مایه بر می گرده به قسمت. یعنی من اگه چوب پس کله م نمی خورد، دلم واسه چشمای اون دختر چادر گل گلی دم مسجد نمی رفت ها، الان اسیر یه مادر فولادزره و سه تا توله دیوش نبودم. قسمت… زن گفت: …

تاکسی هفت، یک‌شنبه ۶ مهر ۱۳۹۳، روزنامه‌ی هفت‌صبح Read More »