تاکسی هفت ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح ـ یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۳

راننده گفت: این زندگی مال آدمیزاد نیست. زندگی ای که ما داریم می کنیم الان، زندگی سگی یه، آدما کی این جوری سگدو می زنن زیر آفتاب صبح تا شب؟ بیا برو همین دبی یا استانبول ببین تاکسی اون جا یعنی چی… پیرمرد گفت: اگر بنده را به عنوان یک سرباز باتجربه، می گذاشتند که …

تاکسی هفت ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح ـ یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ Read More »