تاکسی هفت ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح ـ یکشنبه هشتم تیر ۱۳۹۳

راننده گفت: خانوم همینه که هست. ماشین من همینی که می بینی. فقط یه صندلی جلو داره! ایشالا تحریم ها لغو بشه؛ تقاهم کنن، من می رم یه ماشین کولردار می خرم با دو تا صندلی جلو … زن گفت: آقا شما هم منو مسخره می کنی ها … پیرمرد خودش را به خواب زد …

تاکسی هفت ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح ـ یکشنبه هشتم تیر ۱۳۹۳ Read More »