تاکسی هفت ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح ـ پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

راننده دستش را برد بیرون و به موتوری اشاره های غیرخانوادگی کرد: می خوای بیا تو، معاشرت کنیم با هم؛ مرتیکه پامرغی… زن گفت: آقا اون بدبخت هم می خواد روزی دربیاره دیگه. مجبور نباشه که جونشو نمی ذاره کف دستش بیاد خیابون… راننده گفت: منم آدمم می خوام روزی دربیارم؛ الان می خورد به …

تاکسی هفت ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح ـ پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ Read More »