هشت صبح ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح ـ شنبه ١۶ فروردین ١٣٩٣ – پیش‌بینی‌های سال نو

با تبریک سال نو و امیدوارى به این که در سال ١٣٩٣، حال مان کلا خوب باشد، پیش بینى هاى ما براى سالى که در پیش داریم چنین است؛ یکم – اوضاع اقتصادى مردم با اجراى مرحله دوم طرف هدفمندى یارانه ها، آن چنان بهتر خواهد شد که مردم با عوض کردن خودروها و وسایل …

هشت صبح ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح ـ شنبه ١۶ فروردین ١٣٩٣ – پیش‌بینی‌های سال نو Read More »