تاکسی هفت ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح ـ سه‌شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

راننده دستش را گذاشت روی بوق و زد زیر آواز: سلام سلام، سلام سلام، همگی سلام، همگی سلام، آی زندگی سلام… پیرمرد گفت: شعر رو غلط نخون؛ مصرع دومش این نیست … مرد میانسال گفت: آقا مردم نون ندارن بخورن شما دغدغه شعر حفظ کردن داری؟ سطح دغدغه واقعا … راننده گفت: ما که عین …

تاکسی هفت ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح ـ سه‌شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ Read More »