بالاخره شر سال مار کنده شد؟

باور می‌کنم که سال ۱۳۹۲ هم دارد با همه‌ی سخت‌جانی‌ش تمام می‌شود؛ من و ۹۲ با هم جنگیدیم و در این نبرد، پا به پای هم خراش برداشتیم. یک وقتی چشم باز می‌کنی و می‌بینی روزهایی را داری می‌بینی که همیشه توی فیلم‌ها یا برای دیگران بود؛ می‌بینی جایی ایستاده‌ای که فکر نمی‌کردی به‌ آن‌جا …

بالاخره شر سال مار کنده شد؟ Read More »