هشت صبح ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح ـ چهارشنبه ٧ اسفند ١٣٩٢ ـ درباره‌ی مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها

اصل خبر این است: وزیررامور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مجلس به دولت اجازه داده برای راستی آزمایی فرم های خوداظهاری دریافت یارانه نقدی در صورت لزوم به اطلاعات شخصی مردم وارد شود گفت: البته قصد دولت این است که کار به اینجا کشیده نشود و ثبت نام کنندگان دریافت یارانه نقدی با دقت …

هشت صبح ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح ـ چهارشنبه ٧ اسفند ١٣٩٢ ـ درباره‌ی مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها Read More »