تاکسى هفت – روزنامه هفت صبح – پنجشنبه ٨ اسفند ١٣٩٢

راننده گفت: من همیشه گفته م، بازم می گم؛ این زندگی دیگه زندگی نیست؛ باید رفت. آقا من دیگه رسما افتاده م دنبال کارام ببینم بالاخره می شه راننده ترانزیت بشم یا نه؛ الان سه ساله هی تو فکرشم، باز می گم زن و بچه فلان؛ بعد می بینم خب زن و بچه وقتی فقط …

تاکسى هفت – روزنامه هفت صبح – پنجشنبه ٨ اسفند ١٣٩٢ Read More »