کی بود که می‌گفت دایره‌ی روابط؟ من می‌گویم گراف پیچیده!

رفته بودم روی منبر برای دو رفیق که قانون‌های طلایی روابط را برای‌شان بگویم؛ قانون اول این که تمایل کم‌تر است که سطح رابطه را تعیین می‌کند و تو اگر بیشتر از طرف مقابل تمایل داری، خودت را هم بکشی سطح رابطه در سطح میل او باقی می‌ماند. بعد به این فکر کردم که خب …

کی بود که می‌گفت دایره‌ی روابط؟ من می‌گویم گراف پیچیده! Read More »