تاکسی هفت ـ روزنامه‌ی هفت صبح ـ سه‌شنبه ۲ مهر ۱۳۹۲

راننده گفت: معمولی بودن خیلی غمگینه؛ آدم وقتی می افته تو گرفتاری و بدبختی، دیگه هر روز بیشتر فرو می ره؛ من خودم چه آرزوهایی داشتم. چه وضعیتی داشتم … دختر جوان گفت: آقا آدم تا وقتی دور همی زندگی می کنه نمی فهمه زندگی یعنی چی. همچین که یه گرفتاری برات پیش می آد …

تاکسی هفت ـ روزنامه‌ی هفت صبح ـ سه‌شنبه ۲ مهر ۱۳۹۲ Read More »