هشت صبح ـ روزنامه‌ی هفت صبح ـ چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۲ ـ ویژه‌ی آغاز سال تحصیلی

پریروز که اول مهر بود، ما تقلب‌هایی به والدین رساندیم و اعتراض بچه‌ها بلند شد؛ حالا تقلب‌مان را به مناسبت شروع بدبختی بچه‌ها برای آن‌ها می‌نویسیم. در روزهای امتحانات، خیلی‌ها نگران این موضوع هستند که به جز درس خواندن باید چه کارهایی بکنند تا نمره‌های خوب بگیرند و علف هرزی برای جامعه نشوند؛ البته علف …

هشت صبح ـ روزنامه‌ی هفت صبح ـ چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۲ ـ ویژه‌ی آغاز سال تحصیلی Read More »