مناشرت!

در مناظره‌ی نخستین که از سیمای ملی روز جمعه دهم خرداد پخش شد، چیزی که از همه بیشتر نظرم را جلب کرد، فراهم شدن شرایطی بود که به جای مناظره کار به دور همی نشستن کشیده بود و به جای این که نامزدها با هم بحث کنند، با دوربین و از قصه‌های خودشان می‌گفتند. چهار …

مناشرت! Read More »