بچه هاى فیلم هاى فرهادى، قهرمان اند

قهرمان فیلم گذشته، اگر قهرمانى داشته باشد، فقط و فقط فؤاد است؛ تنها کسى ست که تکلیفش با خودش و اطرافیانش معلوم است؛ خودکشى را مى فهمد، مثل پدرش غیرتى نمى شود و مى داند پیش معشوقه پدرش اوضاع بهترى دارد تا در خانه بى مادر. فرهادى فیلمى ساخته است درباره بلاتکلیفى و تعلیق آدم …

بچه هاى فیلم هاى فرهادى، قهرمان اند Read More »