حضور حداکثری نامزدها ـ ستون طنز هشت صبح ـ روزنامه‌ی هفت صبح ـ شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

اصل خبر که مربوط به وزارت کشور و انتخابات ریاست جمهوری ست و بعید است که ندانید امروز شنبه آخرین مهلت ثبت نام نامزدهاست؛ صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخاباتی کشور در جمع خبرنگاران درباره روند ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: روند به این گونه است که نامزد خود یا نماینده تام الاختیارش در …

حضور حداکثری نامزدها ـ ستون طنز هشت صبح ـ روزنامه‌ی هفت صبح ـ شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ Read More »