سیاست، پوست می‌اندازد

این روزها انگار روزهای ساکت بودن است؛ بر خلاف بگم بگم‌های اهل سیاست، که نان را در تعداد واژه‌های بیرون‌ریخته از هر جا می‌بینند، ما شهروندان نمی‌دانم درجه‌ی چند، ساکت نشسته‌ایم به تماشای بازی‌هایی که بیش از تعداد تماشاچی، بازیگر دارند. چرخ بازیگر هم از این بازیچه‌ها لابد بسیار دارد… اما مشکل این‌جاست که انگاره‌ی …

سیاست، پوست می‌اندازد Read More »