رسانه‌ی غم

سکوت می‌کنی؛ خودت را مشغول هزار پرونده‌ی هنوز بازمانده‌ی ذهن‌ت می‌کنی. حتی برای ذهن‌ت دل می‌سوزانی که با این سوزن‌ها چقدر آزارش می‌دهی. اما باز یک نشانه برای برگشتن به غم‌هات کافی‌ست. می‌دانید غم رسانه‌ی عجیبی‌ست؛ با وجود این همه‌ رسانه‌ی تازه که آمدند و قبلی‌ها را در خود هضم کردند، اما غم و غصه …

رسانه‌ی غم Read More »