رسانه‌بازی

داشتم کارفرماهایی را که در زندگیم تا امروز داشتهام و الان هم چندتاشان را با هم دارم، مرور میکردم؛ بعد به این نتیجه رسیدم که بیماری «رسانهباز» بودنم که از نوجوانی به جانم افتاد و آخرسر به جای مهندس شدن، مرا به رادیو و مطبوعات و بعد درس روزنامهنگاری برد، بیماری لاعلاجیست که تا مبتلاش …

رسانه‌بازی Read More »