، یک ، دو ، سه طنز؛ مجموعه‌ای از نوشته‌های طنزنویسان دو دهه اخیر ایران به همت رویا صدر منتشر شد

با مقدمه رویا صدر منتشر شد «یک، دو، سه طنز»؛ مجموعه‌ای از نوشته‌های طنزنویسان دو دهه اخیر ایران آثاری از طنزپردازان معاصر را پس از کتاب‌های «طنزآوران امروز ایران» و «یک لب و هزار خنده» این بار در «یک، دو، سه طنز» می‌خوانیم. در این کتاب که به تازگی از سوی انتشارات مروارید منتشر شده، …

، یک ، دو ، سه طنز؛ مجموعه‌ای از نوشته‌های طنزنویسان دو دهه اخیر ایران به همت رویا صدر منتشر شد Read More »