امروز ـ چند متر پشت سرم ـ واقعی

ـ خودشه؟ ـ کی خودشه؟ ـ بابا همون یارو که شبا نشون‌ش می‌دن، طنز می‌گه. خودشه! ـ کوش؟ ـ ایناها بابا؛ به این گندگی نمی‌بینی‌ش؟ ـ نه بابا اون خیلی سن‌ش بالاتر از اینه… شبیه‌شه لابد! ـ خودشه بابا؛ دوسال قبل صبح‌ها می‌اومد، چاق‌تر بود… خودشه. ـ می‌گم این کم‌سن‌تره بابا! ـ بابا اینا آخه …

امروز ـ چند متر پشت سرم ـ واقعی Read More »