استادها

برای من روز معلم، بهانه‌ی یاد کردن از استادهایی‌ست که در تغییر مسیر زندگی‌م مؤثر بوده‌اند؛ یکی‌ش گل‌آقا (کیومرث صابری فومنی) که این روزها سالگرد رفتن‌ش هم هست و منوچهر احترامی، که عمرش دراز است، با این که سه سال است درگذشته. و سومین نفر، ابوالفضل زرویی نصرآباد است، که سایه‌ش برقرار باد؛ مرد خانه‌نشینی …

استادها Read More »