تاکسی‌هفت

راننده زد روی ترمز و گفت: این چراغ قرمز هم که عمر ما رو تلف کرد؛ سه دقیقه‌ست بعدش هم طبق معمول دو دقیقه روی صفر می‌مونه … پیرمرد گفت: معمولی بودن، خیلی غمگینه … زن گفت: آقا فهمیدین چی شده؟ یه نماینده‌ گرفته یکی از رئیس‌های دانشگاه‌ها رو کتک زده … پسر دانشجو گفت: …

تاکسی‌هفت Read More »