چرا نباید تنها سینما رفت؟

یکهو به سرم زد برای اولین بار در زندگی‌م تنها بروم سینما؛ خب این‌جا فاصله‌ی برآورده شدن خواسته‌های‌تان با وقتی که می‌خواهید کلا زیاد است؛ برای همین است که خریدهای اینترنتی بلیت در سینماهای ملت و آزادی ترکیده بودند دیروز (هنوز هم؟) و رفیقی توییتری تقلب رساند که سینما فرهنگ هم رزرو دارد و «جدایی …

چرا نباید تنها سینما رفت؟ Read More »