سین‌جیم جلال سمیعی؛ آدم بهتر است در خانه‌ی خودش از خواب بیدار شود

نظر کارشناس احتراما نظر به اینکه پرونده‌ی متهمین موسوم به خنده‌سازان به اینجانب واگذار گردیده است، تعدادی از ایشان احضار و مورد گفتگو و مصاحبه و سایر اعمال قرار گرفتند که مشروح آنها به همراه ضمائم مورد نیاز تدریجا ارسال خواهد گردید. ذیلا پرونده‌ی جلال سمیعی که مشروح اعمال خرابکارانه‌ی وی درج گردیده است به …

سین‌جیم جلال سمیعی؛ آدم بهتر است در خانه‌ی خودش از خواب بیدار شود Read More »