مرحوم آقای مشهدی جهان خانم

مشهدی جهان خانم و پسرش، چون دخترعمه‌ی ما را به عنوان عروس‌شان برده‌‌اند، فامیل‌مان شده‌اند. یک روز مشهدی جهان آمد و به عموجان گفت که تلویزیون رنگی‌شان را اگر نمی‌خواهند، به قیمت مناسب بخرد و ببرد؛ عموجان هم گفت ببرید و بعدا پولش را بدهید. سه روز بعد مشهدی جهان تلویزیون را برگرداند و گفت …

مرحوم آقای مشهدی جهان خانم Read More »