جهان سوم

جهان سوم جایی‌ست که در آن همه نان حلال می‌خورند.