روز جهانی وبلاگ یا هانی درو وا کن منم!

دیر شده لابد برای نوشتن از وبلاگستان؛ حس و حال‌ نوشتن هم نبود تا امروز. اما دلم نیامد ننویسم از تجربه‌ی بلاگ‌بازی و این که آن شور نوشتن از ۱۶ مرداد ۱۳۸۱ هنوز در من باقی‌ست؛ شوری که کرم نوشتن به جان ما می‌اندازد و سرریز شدن‌های ما را لابد آن روزها فقط وبلاگ بود …

روز جهانی وبلاگ یا هانی درو وا کن منم! Read More »