سالنامه‌ی «صد راه برای به گند کشیدن شهر» رونمایی می‌شود

دبیر کمیته سرگرمی نخستین جشنواره مشارکت شهروندی و خدمات شهری تهران گفت: سالنامه «صد راه برای به گند کشیدن شهر» در نخستین جشنواره مشارکت شهروندی و خدمات شهری رونمایی می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شوندی از انتشار سالنامه “صد راه برای به گند کشیدن شهر” خبر داد و گفت: این سالنامه به نویسندگی …

سالنامه‌ی «صد راه برای به گند کشیدن شهر» رونمایی می‌شود Read More »