سرریز حرف‌ها

درباره‌ی تمام شدن برنامه‌ی طنز «حرف اضافه»* دوست طنزنویس‌م از من خواست تا برای تمام شدن برنامه‌ی طنز «حرف اضافه» و در واقع برای ارضای خودشیفتگی‌م، چیزی بنویسم؛ برنامه‌ای که ناراحتی‌م را از تمام شدن‌ش پنهان نمی‌کنم. در شش ماهی که این برنامه زنده از سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شد، همیشه با بازخوردهای بیشتر از …

سرریز حرف‌ها Read More »