دوباره حرف اضافه

خب الان حوالی ده شب به من زنگ زدند و گفتند از فردا یکشنبه ۱۲ اردیبهشت، بخش حرف اضافه را همان ساعت ۷ و ربع اجرا می‌کنی و قند تلخ را بعد از ساعت هشت؛ باور کنید من بی‌تقصیرم. دور همیم کلا.