گفتگو با جلال سمیعی، مجری آیتم حرف اضافه

ویژگی طنز صراحت (نداشتن) در بیان است (این گفتگو دیروز در ضمیمه‌ی «قاب کوچک» روزنامه‌ی جام‌جم چاپ شده است؛ مصاحبه را آن‌قدر بد پیاده کرده‌اند که اشتباه‌های آن در حد وارونه شدن گفته‌های من است؛ مهم‌ترین اشتباه در تیتر آمده! بخش‌های داخل پرانتز را برای اصلاح گفته‌هام اضافه کرده‌ام.) سال‌های نه‌چندان دور، زمانی که اولین …

گفتگو با جلال سمیعی، مجری آیتم حرف اضافه Read More »