راهنمای گام‌به‌گام نوشتن یک کتاب روان‌شناسی پرفروش

پنیرت را بردار، همسایه‌ات دزد است یکم: برای آن که بتوانید کتاب بنویسید، احتیاج به مقداری سواد خواندن و نوشتن و کمی هم جسارت دارید؛ هر چند این روزها کسی آن‌قدر اعصاب ندارد که برای هر کاری برود سواد آن کار را هم یاد بگیرد، اما خب اگر بتوانید تعدادی جمله سر هم کنید که …

راهنمای گام‌به‌گام نوشتن یک کتاب روان‌شناسی پرفروش Read More »