تعطیل یعنی من

واقعیت است این که من عاشق کارم هستم؛ و این که از ته دل‌م، احساس خوش‌بختی نیم‌بندی دارم، وقتی کارم و رشته‌ی درسی‌م با علاقه‌ام نزدیک‌اند؛ از این که نان از رسانه و قلم می‌خورم، خوش‌حال‌م… همه‌ی این‌ها به کنار؛ به خاطر کارم، باید هرشب کلی خبر بخوانم؛ از خبرگزاری‌ها گرفته تا گوگل‌ریدر. مفهوم تعطیلی …

تعطیل یعنی من Read More »