کرمان، شهر شب‌نشینی‌هاست

سلوک بود این سفر کویر؛ برای من که غر می‌زنم و مناسبات زندگی‌ام بر خلاف آن چه می‌نمایم، لزوما قرتی و تمیزبازی‌ست، رفتن به دل کویر و نشستن زیر آسمان پرستاره و شنیدن «شب، سکوت، کویر» در جایی که مرز روشنایی و تاریکی معلوم بود، رؤیایی شد واقعی‌شده و آرزویی برآورده. آخر شب با یک …

کرمان، شهر شب‌نشینی‌هاست Read More »